Bieniewice.pl


Idź do treści

Bombki 2014


Dziesiąta edycja „Malowania bombek” w Bieniewicach.

Od 10 lat bieniewiczanie oraz ich sąsiedzi z pobliskich wsi, zbierają raz do roku pieniądze na fundusz stypendialny „Dam Radę”. Funduszem stypendialnym dysponuje Kapituła, a uczniowie i nauczyciele co miesiąc nominują kandydatów do bieniewickiego stypendium. Stypendystą „Dam Radę” może zostać uczeń, który systematycznie poprawia swoje oceny i zachowanie, oraz jest wytrwały i konsekwentny w tym działaniu. Przewrotna formuła stypendium „Dam Radę” powoduje, że stypendia otrzymują najbardziej pracowici uczniowie, choć nie mają oni najwyższych ocen.
W Bieniewicach cenimy pracę, konsekwencję, progresję oraz wytrwałość młodzieży. Może dzięki takiej tradycji, bieniewicki zespół szkół wypada zwykle powyżej średniej w rankingach gminnych i wojewódzkich, a podczas czerwcowego audytu z Kuratorium Zespół Szkół w Bieniewicach otrzymał bardzo dobre oceny, pozytywnie wyróżniając się na tle Warszawy i województwa. Audytorki z kuratorium z którymi rozmawiałem, były pod wrażeniem spójności i współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi z naszego środowiska.

W najnowszym rankingu bieniewickie gimnazjum wypadło tak:

Podczas tegorocznej bombkowej imprezy, tradycyjnie od 10 lat organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Witanowa i Bieniewic we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Wiejskich, Kołem Gospodyń Wiejskich w Bieniewicach, oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół W Bieniewicach i wsparciu Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” z Bramek, padło wiele rekordów które zaskoczyły organizatorów.
W porównaniu z ubiegłym rokiem, frekwencja była ogromna. Przyszło tak wiele rodzin, że w ciasnej sali gimnastycznej trudno było się nam pomieścić. Organizatorzy przygotowali ponad 250 bombek, ale bardzo szybko ich zabrakło i nawet gdy dorzucono rezerwowe zapasy, te również szybko się rozeszły. Oprócz przygotowanych wcześniej, podarowanych na licytację okazów, w trakcie samej imprezy powstało wiele bombek, które później zlicytowano zasilając znaczną kwotą fundusz stypendialny.

Uczennice i uczniowie z klas IV i V zawiązali zespół, który upiekł mnóstwo pysznych ciasteczek. Swoje ciasta serwowali uczestnikom imprezy. Sołtyska Bieniewic, pani Grażyna Kościńska ogłosiła finał konkursu na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową, na który dzieci przygotowały kilkanaście prac. Dwie z nich zostały podarowane do licytacji i zasiliły fundusz stypendialny „Dam Radę”. Bombki do licytacji podarowali nam Paweł Nastula i Karol Okrasa. Jak co roku, na naszą imprezę przybyła ekipa ze Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Starosta, Jan Żychliński, v-ce starosta Paweł Białecki i przewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Wójcik, konsekwentnie, co roku zasilają znaczną kwotą nasz fundusz stypendialny, fundując stypendia dla wielu bieniewickich uczniów. Szczególne podziękowanie składamy Sewerynowi Chruścińskiemu i jego podopiecznym z Domu Pomocy Społecznej w Bramkach.
Od dziesięciu lat zawsze przyjeżdżają na malowanie bieniewickich bombek, przywożąc piękne okazy do licytacji. Dzięki tej konsekwencji, pensjonariusze DPS w Bramkach osobiście wsparli znaczną kwotą wielu bieniewickich, młodych stypendystów.

Wyjątkowe bombki na tegoroczną licytację podarował mieszkaniec Bieniewic pan Marcin Kochański. Okazałe bombki oraz wielki kunszt malarski pana Marcina sprawił, że kwoty z ich licytacji były zawrotne, co znacząco przyczyniło się do rekordowego wyniku tegorocznej zbiórki.

Od kilku lat prace podarowane na licytację przez uczniów naszej szkoły, systematycznie zasilają fundusz stypendialny „Dam Radę” w znaczne kwoty. Dzięki temu, uczniowie ZS w Bieniewicach, sami stali się fundatorami stypendiów dla swoich koleżanek i kolegów. Magda Chłystek, Sebastian Stańczak, Klaudia Michalak, Paweł Krzysztofik oraz bardzo wielu innych uczniów, podarowało nam w tym roku okazy bombek, które były licytowane za kwoty często przekraczające 100 PLN. Rekordowa bombka była sprzedana za 200 PLN.
Wspierani przez wychowawców uczniowie, typują potem co miesiąc kandydatów do stypendium. Formuła stypendium Dam Radę, połączona z 10 letnią tradycją zbierania funduszy podczas wspólnego malowania bieniewickich bombek, wytworzyła szczególne więzi sąsiedzkie i dobre relacje z organizacjami pozarządowymi oraz administracją naszej gminy i powiatu. Burmistrz, Starosta i inni zawsze znajdują czas na przyjazd do nas by licytować bieniewickie bombki zasilając fundusz stypendialny „Dam Radę”.

Bardzo dziękuję wszystkim autorom bombek oraz licytatorom dzielnie podbijającym ich cenę. Szczególne podziękowania składam paniom Hannie Weiss i Annie Ludwin-Właszczuk oraz paniom woźnym i wszystkim uczniom i nauczycielom urządzającym tegoroczną imprezę. Dzięki Wam, talentom plastycznym mieszkańców i szczodrości sponsorów, zebraliśmy w tym roku rekordową kwotę 4 870,34PLN na bieniewicki fundusz stypendialny „Dam Radę”. Fundusz, który od dziesięciu lat wspieraja pracowitą, konsekwentną i wytrwałą, młodzież bieniewicką.

Do zobaczenia za rok.


Zdzisław Sobierajski
( Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Witanowa i Bieniewic).


Podczas tegorocznego "Malowania Bombek w Bieniewicach" zebraliśmy 4 870,34 PLN.
Kwota będzie przeznaczona w części na zaopatrzenie do przyszłorocznej imprezy oraz na fundusz stypendilany "Dam Radę", który Kapituła, na wniosek wychowawców klas, rozdzieli pośród najbardziej pracowitych uczniów Zespołu Szkół w Bieniewicach.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego