Bieniewice - portal społeczności lokalnej


Idź do treści

Menu główne:


Rada osiedla Witanow


Rada Sołecka Osiedla Witanów
Informacje dla mieszkańców.

19 maj 2021. Rewitalizacja otoczenia tablic katyńskich w Witanowie.


Szanowni sąsiedzi.

W Witanowie posadziliśmy
dzisiaj nową roślinność wokół kamieni upamiętniających ofiary NKWD.

Serdeczne podziękowania dla pana Sebastiana z firmy Florbud z Piorunowa, za ufundowanie roślinek.

Sołtys i rada sołecka osiedla Witanów.
25 styczeń 2021. Sprawozdanie - budżet sołectwa Witanów.


Szanowni sąsiedzi.
Budżet sołectwa Witanów na rok 2020 został wydatkowany w całości.

Kwota przydzielona z budżetu Gminy wyniosła 28 907,26 PLN
Wydatki sołectwa Witanów wyniosły:
Zajęcia fitnes dla mieszkańców (wspólnie z sołectwami Dębówka i Bieniewice) - 1 350.-
Nasadzenie krzewów przy ulicy Gwiaździstej (uzupełnienie niedoboru) - 2 268,- PLN
Montaż lustra przy skrzyżowaniu ul. Cisowej i Gwiaździstej - 600.- PLN
Montaż lamp oświetleniowych przy wschodnim odcinku ulicy Gwaiaździstej - 738.- PLN
Projekt oświetlenia przy zachodnim odcinku ulicy Gwiaździstej (inwestycja będzie realizowana w 2021) - 6 000.- PLN
Sprzęt diagnostyczny i wspomagający nauczanie dla uczniów szkoły 6 500, 32 PLN
Sprzęt rehabilitacyjny dla klubu Senior Plus w Błoniu 1 000,- PLN
Komputer, drukarka i sprzęt multimedialny dla sali nr 3 przedszkola - 5 525,89
Dofinansowanie inwestycji gminnej - położenie destruktu na nieutwardzonych ulicach (Zachodnia, Prosta i Gwiaździsta przy Wschodniej) - 4 900 PLN.
Łącznie 28 882,21 PLN

Z poważaniem
Sołtys i rada sołecka osiedla Witanów.15 lipiec 2020 Zazieleniamy Witanów.


Staraniem pani sołtys Krystyny Jakubaszek wraz z radą sołecką, wykonano dzisiaj
nowe nasadzenia dereni wzdłuż wschodniego odcinka ulicy Gwiaździstej.
Pas dereni odgradza nasze osiedle od kurzu i pyłu z pól.
Inwestycja została sfinansowana z funduszu sołeckiego.

Rada sołectwa Witanów.


16 września 2019 odbyło się otwarte zebranie mieszkańców osiedla Witanów.

Dziękując sąsiadom za przybycie na spotkanie, informujemy pozostałych, że budżet sołecki osiedla Witanów w 2020 wyniesie
28 907,26 PLN brutto.

W dniu 16 września 2019,
na otwartym zebraniu mieszkańców osiedla, wspólnie uchwalono następujący podział budżetu sołectwa Witanów na rok 2020 (kwoty brutto):

Na finansowanie akcji na dzień dziecka. Zakupimy wouczery do kina Bajka lub na basen dla najmłodszych mieszkańców Witanowa, by mogli zaprosić swoich rodziców na wspólną wyprawę.– kwota 1 500 PLN
Na dofinansowanie zajęć z gimnastyki dla mieszkańców. To wspólna akcja z sołectwami z Bieniewic i Dębówki. Wkład sołectwa Witanów – kwota 2 000 PLN
Kwota na dotacje celowe do instytucji bieniewickich (przedszkole, straż, szkoła) – kwota 5 000 PLN
Na dotacje do inwestycji gminnych. Dotacje celowe do infrastruktury osiedlowej Witanowa - kwota 6 000- PLN
Na integrację mieszkańców osiedla Witanów. Piknik sąsiedzki w czerwcu 2020 - kwota 4 000 PLN
Na finansowanie profesjonalnej pielęgnacji zieleni osiedlowej na ulicach w Witanowie. – kwota 5 000 PLN
Na finansowanie akcji „Witanów bez komarów” czyli zakładanie budek dla jeżyków i wróbli, do samodzielnego montażu przez dzieci z rodzicami – kwota 1 500 PLN
Sołecka rezerwa budżetowa w kwocie 3 907,26 PLN, dopłaty do funduszy celowych lub na finansowanie nagłych wydatków spowodowanych pożarem, ciężką chorobą, nagłym wypadkiem lub innym zdarzeniem losowym wymagającym wsparcia.

W przypadku niewykorzystania wyżej wymienionych kwot celowych, nadwyżki będą w końcu roku budżetowego przekazane na dofinansowanie instytucji lokalnych (szkoła, przedszkole, straż)

Razem: 28 907,26 zł

Bardzo dziękujemy dyrekcji szkoły za udostępnienie sali.
Szczególnie serdecznie podziękowania dla pań woźnych za pomoc i opiekę.

Sołtys i rada sołecka osiedla Witanów.
2019,08,12 Spotkanie rady sołeckiej osiedla Witanów

Podczas spotkania rady sołeckiej osiedla Witanów w składzie:
Katarzyna Pietraszko
Zdzisław Sobierajski
Emilia Olszewska
pod przewodnictwem pani sołtys Krystyny Jakubaszek, omówiono następujące tematy:

1. Projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Dębówki, Bieniewic i Witanowa.
Nasze trzy sołectwa mają wspólny budżet obywatelski w kwocie prawie 100 tys pln. Według porozumienia sołtysów (z 29,06,2019) w sprawie zgłoszeń, przyznany naszym sołectwom budżet został podzielony na dwa zgłoszenia.

Sołectwo Witanów zgłosiło potrzebę budowy ciągu rowerowo-pieszego wzdłuż ulicy Gwiaździstej na odcinku od ul. Cisowej do ul. Purzyckiego, a sołectwo Bieniewice miało zgłosić remont instalacji c.o. w remizie OSP.

Sołectwo Dębówka nie planowało składać wniosków.

Do urzedu gminy wpłynęło tylko jedno zgłoszenie z Witanowa.

Głosowanie mieszkańców będzie w dniach od 9 do 13 września.
Liczymy na aktywność społeczności Witanowa.
Wszak na 20 wymaganych, pani sołtys Witanowa zebrała 42 podpisy poparcia dla tego wniosku.2. Propozycja zorganizowania pikniku rodzinnego dla mieszkańców osiedla Witanów w dniu 14 września 2019.
Zaproponowano by impreza integracyjna mieszkańców osiedla odbyła się 14 września. Postanowiono opracować scenariusz i budżet takiego wydarzenia.
Więcej informacji wkrótce.


3. Witanów wolny od komarów.
Zdzisław Sobierajski zgłosił propozycję akcji społecznej polegającej na zainstalowaniu kilkuset budek lęgowych dla witanowskich jerzyków. Ptaków wędrownych, które przylatują do nas z Afryki, by w okresie letnim zjeść do 20 tys komarów dziennie. Propozycja została przyjęta do realizacji.


Szanowni Państwo.
Wszystkie wymienione powyżej propozycje zostaną najpierw opracowane pod kątem procedur ich realizacji, a potem pod kątem możliwości i trybu finansowania. Dzisiaj mają tylko status propozycji. Prosimy o wyrozumiałość jeśnie nie wszystkie zdołamy zrealizować.

Dla usprawnienia pracy rady sołeckiej, pani sołtys Krystyna Jakubaszek wraz radą sołecką, uprzejmie proszi o zgłaszanie Państwa pomysłów i propozycji drogą mailową, poprzez stronę Bieniewice.pl lub pisemnie. Umożliwi to szybkie procedowanie zgłoszenia.

On-line pracujemy dla Państwa non stop, ale rada sołecka spotykać się może jedynie co kilka tygodni. Dlatego wnioski zgłaszane ustnie, będą procedowane poprzez omówienie ich na kolejnych posiedzeniach rady. Jeżeli zostaną zatwierdzone przez radę, wejdą do bieżących zadań rady sołectwa osiedla Witanów.
Wszystkie Państwa wnioski pisemne będą rozpatrywane na bieżąco. Najszybciej wnioski zgłaszane on-line poprzez pocztę e-mail naszego sołectwa.

Zachęcamy Państwa do regularnych wizyt na stronie www.Bieniewice.pl – zakładka „Sołectwo Witanów”.
Tam znajdziecie aktualne informacje o tym co dzieje się w naszym osiedlu, a także sprawozdania z pracy rady sołeckiej oraz pani sołtys Krystyny Jakubaszek.


Z pozdrowieniami
Rada sołecka osiedla Witanów

2019,05,07 Spotkanie rady sołeckiej osiedla Witanów

Podczas spotkania rady sołeckiej osiedla Witanów w pełnym składzie, pod przewodnictwem pani sołtys Krystyny Jakubaszek, omówiono następujące tematy:

1. Propozycje inwestycji do budżetu obywatelskiego 2019.
(na sołectwa Bieniewice, Dębówka i Witanów wspólny budżet wynosi 96 617 PLN). Głosowanie obędzie się 10-14 Września.

Na bieżącym posiedzeniu rady sołeckiej osiedla Witanów zaproponowano nastepujące propozycje do realizacji z budżetu obywatelskiego:

- Plac do ćwiczeń (siłownia plenerowa w Witanowie) - koszt ok 20 tys. + projekt.
- Plac zabaw dla dzieci w Witanowie - koszt ok. 20 tys PLN + projekt

- Uzupełnienie zieleni na północnej stronie ulicy Gwiaździstej - od granicy zabudowy osiedla, do ulicy Purzyckiego, jako bariery przed wiatrem i kurzem z pól. (koszt - brak danych).i
- Zebranie innych propozycji od mieszkańców osiedla poprzez pocztę elektroniczn
ą lub korespondencyjnie.

Uwaga! Tematy do budżetu obywatelskiego powinny zostać przez mieszkańców osiedla zebrane do 20 czerwca i wybrane do 10 lipca.

2. Omówiono bieżące potrzeby osiedla Witanów,w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz uruchomienia kanałów komunikacji mieszkańców z radą sołecką osiedla Witanów

- Zmiana organizacji ruchu polegająca na podporządkowaniu ulic na skrzyżowaniach w kształcie litery T. (wynika to z tego, że kierowcy jadący „prosto” nagminnie wymuszają pierwszeństwo na wyjeżdżających z prawej strony, stwarzając niebezpieczne sytuacje. Podporządkowanie niektórych ulic podniesie poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniach Witanowa.

- Na wniosek mieszkanki naszego osiedla przysłany drogą e-mail, postanowiono do zadań wpisać zmianę organizacji ruchu poprzez ustawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Południowej z Cisową. Jest tam niebezpieczny zakręt pod kątem 90 stopni bez widoczności co się znajduje za nim. Ustawienie lustra podniesie poziom bezpieczeństwa drogowego. W tym rejonie, na przestrzeni ostatnich kilku lat doszło już do dwóch wypadków.

- Do zadań wpisano ustawienie drugiej tablicy ogłoszeń u zbiegu ulic. Bieniewickiej i Spokojnej. Umożliwi to dotarcie z informacjami do mieszkańców ulic Spokojnej, Jodłowej, Działkowej i Wschodniej, idących pieszo z dworca PKP. Dotychczas mamy jedynie tablicę informacyjną na ulicy Południowej, z której mogą korzystać jedynie mieszkańcy ulicy Wesołej, Cisowej i Zachodniej.

- Postanowiono też zabiegać o zawieszenie na witanowskich tablicach informacyjnych, skrzynek do wrzucania korespondencji do Rady Sołeckiej osiedla. Umożliwi to usprawnienie korespondencji mieszkańców osiedla z Radą, z pominięciem poczty internetowej

- Oczekujemy na inne propozycje zgłaszane przez mieszkańców Witanowa drogą mailową lub pisemnie.


3. Omówiono wstępne propozycje do budżetu Gminy na 2020 rok

- Chodnik wzdłuż Gwiaździstej do Purzyckiego z funkcją ścieżki rowerowej (dla podniesienia bezpieczeństwa głównie dzieci idących i jadących do szkoły).

- Utwardzenie i remont nawierzchni ul.Gwiaździstej - ta była w trybie remontowym pokryta 18 lat temu cienką warstwą asfaltu. Jako najintensywniej eksploatowana ulica w Witanowie wymaga już gruntownego remontu i wykonania docelowej, stabilnej nawierzchni.

- Wywóz odpadów zielonych - dwa razy w roku. Należy skłonić naszych włodarzy do zajęcia się problemem odpadów zielonych z prac pielęgnacyjnych na naszych posesjach.

- Oczekujemy na inne propozycje zgłoszone przez mieszkańców osiedla Witanów drogą mailową lub pisemnie.


4. Ustalono, że tematy związane z wykorzystaniem budżetu Sołeckiego na 2019 rok zostaną omówione na następnym spotkaniu rady sołeckiej, po uzyskaniu informacji o jego wysokości i trybie dysponowania środkami. Na dzisiejsze spotkanie rady sołeckiej był zaproszony dotychczasowy pan sołtys, ale nie przybył. Rada sołecka jednogłośnie postanowiła wysłać ponowne zaproszenie do ustępującego pana sołtysa, na kolejne spotkanie rady.

Szanowni Państwo.
Wszystkie wymienione powyżej propozycje zostaną najpierw opracowane pod kątem procedur ich realizacji, a potem pod kątem możliwości i trybu finansowania tych inwestycji. Dzisiaj mają tylko status propozycji.

Dla usprawnienia pracy rady sołeckiej, pani sołtys Krystyna Jakubaszek wraz radą sołecką, uprzejmie proszą o zgłaszanie Państwa pomysłów i propozycji drogą mailową, poprzez stronę Bieniewice.pl lub pisemnie. Umożliwi to szybkie procedowanie zgłoszenia.

On-line pracujemy dla Państwa non stop, ale rada sołecka spotykać się może jedynie co kilka tygodni. Dlatego wnioski zgłaszane ustnie, będą procedowane poprzez omówienie ich na kolejnych posiedzeniach rady. Jeżeli zostaną zatwierdzone przez radę, wejdą do bieżących zadań rady sołectwa osiedla Witanów.
Wszystkie Państwa wnioski pisemne będą rozpatrywane na bieżąco. Najszybciej wnioski zgłaszane on-line poprzez pocztę e-mail naszego sołectwa.

Zachęcamy Państwa do regularnych wizyt na stronie www.Bieniewice.pl – zakładka „Sołectwo Witanów”.
Tam znajdziecie aktualne informacje o tym co dzieje się w okolicy, a także sprawozdania z pracy rady sołeckiej oraz pani sołtys Krystyny Jakubaszek.


Z pozdrowieniami
Rada sołecka osiedla Witanów

2017,04,25 odbyło się robocze spotkanie Rady Sołeckiej Osiedla Witanów bezpośrednio po wyborach w składzie: Sołtys Krystyna Jakubaszek oraz radni Katarzyna Pietraszko, Zofia Popiak, Zdzisław Sobierajski.

Podczas spotkania omówiono sposób komunikacji w zespole oraz propozycje zbudowania kanałów komunikacyjnych z mieszkańcami osiedla.
Uruchomiono pocztę elektroniczną Rady Sołeckiej osiedla Witanówów.
Omówiono sposób przejęcia dokumentacji z dotychczasowej działalności ustępującego Sołtysa oraz propozyję agendy kolejnego spotkania Rady Sołeckiej Osiedla Witanów.

Z pozdrowieniami
Rada Sołecka Osiedla Witanów.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego